Ikke-steroide antiinflammatoriske

Seks grupper, med hver tre hanrotter, med en vægt på 195-240 g fik testpræparatet grundigt indsmurt i huden på fodsålen på venstre bagben, som derefter dækkedes til. De forskellige grupper behandledes med de samme præparater som beskrevet ovenfor. Efter 1 times virkning 25 injiceredes fodsålen subcutant med 0,1 ml 1% carrageenin i en fysiologisk saltopløsning. 4 timer efter injektionen måltes volumet af ødemet til beregning af inhiberingsforholdet. Ødemvolumenet bestemtes ved sammenligning af benets volumen (bestemt ved en gængs plethysmo-metrisk metode) før og efter injektionen.

Ikke-steroide antiinflammatoriske

ikke-steroide antiinflammatoriske

Media:

ikke-steroide antiinflammatoriskeikke-steroide antiinflammatoriskeikke-steroide antiinflammatoriskeikke-steroide antiinflammatoriskeikke-steroide antiinflammatoriske

http://buy-steroids.org